Sheung Shui Women's Club

Sheung Shui Women's Club
Sheung Shui
Rm 334-336, Choi Wah House, Choi Yuen Estate, Sheung Shui, N.T.